శేషశైలావాస శ్రీవేంకటేశా పాట సాహిత్యం - శ్రీ వేంకటేశ్వరమహత్యం

Sesha Saila Vaasa Lyrics Sesha Saila Vaasa Song Lyrics Sesha Saila Vaasa 
Sesha Saila Vaasa Song Lyrics From Sri Venkateswara Mahatyam Movie
Lyrics Of Sesha Saila Vaasa Song From Sri Venkateswara Mahatyam Movie
Sri Venkateswara Mahatyam Songs Lyrics Sri Venkateswara Mahatyam Movie Songs Lyrics
Sri Venkateswara Mahatyam Movie Lyrics Sri Venkateswara Mahatyam Lyrics
---------------------
---------------------
Find More Here in the Blog:
Songs Sung by Ghantasala
Songs Lyrics by Aacharya Aatreya
Songs Music by Pendyala Nageswara Rao
---------------------


శేషశైలావాస శ్రీవేంకటేశా.. శయనించు మా అయ్య శ్రీచిద్విలాసా
శేషశైలావాస శ్రీవేంకటేశా

శ్రీదేవి వంకకూ చిలిపిగా చూడకూ.. అలమేలుమంగకూ అలుక రానీయకూ
శ్రీదేవి వంకకూ చిలిపిగా చూడకూ.. అలమేలుమంగకూ అలుక రానీయకూ
ముద్దుసతులీద్దరిని ఇరువైపులాజేర్చీ.. ముద్దుసతులీద్దరిని ఇరువైపులాజేర్చీ..
మురిపించి లాలించి.. మూచ్చటల తేల్చి.. శేషశైలావాస శ్రీవేంకటేశా

పట్టు పానుపుపైన పవళించర స్వామి..
పట్టు పానుపుపైన పవళించర స్వామి.. భక్తులందరు నిన్ను ప్రస్తుతించి పాడ
చిరునగవులొలుకుచూ.. నిదురించు నీ మోమూ..
చిరునగవులొలుకుచూ.. నిదురించు నీ మోమూ.. కరువుదీర కాంచి తరియించుమూ మేము

శేషశైలావాస శ్రీవేంకటేశా.. శయనించు మా అయ్య శ్రీచిద్విలాసా
శేషశైలావాస శ్రీవేంకటేశా

Lyricist : Aacharya Aatreya
Male Singer : Ghantasala
Actor : Ghantasala
Actress : Savitri
Actress : S. Varalakshmi
Director : P. Pullaiah

Comments

Dear Music Lovers

Please refer affiliate-disclosure .

Enjoy listening music