ఓం కార రూపాన పాట సాహిత్యం - ఆవిడే శ్యామల

                                Omkara Rupana Lyrics Omkara Rupana Song Lyrics Omkara Rupana 
Omkara Rupana Song Lyrics From Aavide Shyamala Movie
Lyrics Of Omkara Rupana Song From Aavide Shyamala Movie
Aavide Shyamala Songs Lyrics Aavide Shyamala Movie Songs Lyrics
Aavide Shyamala Movie Lyrics Aavide Shyamala Lyrics
---------------------
---------------------
Find More Here in the Blog:
Songs Sung by K. J. Yesudas
Songs Music by Madhavapeddi Suresh
---------------------


ఓం కార రూపాన శబరిమల శిఖరాన
కొలువున్న అయ్యప్ప దీక్షా
ఓం కార రూపాన శబరిమల శిఖరాన
కొలువున్న అయ్యప్ప దీక్షా
శార్దూల వాహనుడు
మణికంఠ మోహనుడు
కరుణించి కావగ దీక్షా
నియమాల మాలతో దీక్షా

ఓం కార రూపాన శబరిమల శిఖరాన
కొలువున్న అయ్యప్ప దీక్షా

కామము క్రోదము లోభాలు కరిగించు
నెయ్యాభిషేకాల దీక్షా
కామము క్రోదము లోభాలు కరిగించు
నెయ్యాభిషేకాల దీక్షా
శాంత స్వభావాలు సౌఖ్యాలు కలిగించు
మండలపు పూజల దీక్షా
ఓ ధర్మ శాస్తా ఓ అభయ హస్తా
ఇహపరము తరియించు ముక్తి ఫల దీక్ష

స్వామియే శరణం శరణమయ్యప్ప
స్వామియే శరణం శరణమయ్యప్ప
స్వామియే శరణం శరణమయ్యప్ప
స్వామియే శరణం శరణమయ్యప్పఅజ్ఞాన తిమిరాన విజ్ఞాన జ్యోతిగ
అయ్యప్ప కనిపించు యాత్రా
అజ్ఞాన తిమిరాన విజ్ఞాన జ్యోతిగ
అయ్యప్ప కనిపించు యాత్రా
పదునెనిమిది మెట్లు ఎక్కగా మొక్కగా
కోట్లాది పాదముల యాత్రా
పంబనది యాత్రా పరమాత్మ యాత్రా
ఇడుములను బాపగా ఇరుముడుల యాత్రా

స్వామియే శరణం శరణమయ్యప్ప
స్వామియే శరణం శరణమయ్యప్ప
స్వామియే శరణం శరణమయ్యప్ప
స్వామియే శరణం శరణమయ్యప్ప


ఓం కార రూపాన శబరిమల శిఖరాన
కొలువున్న అయ్యప్ప దీక్షా
శార్దూల వాహనుడు
మణికంఠ మోహనుడు
కరుణించి కావగ దీక్షా
నియమాల మాలతో దీక్షా

స్వామియే శరణం శరణమయ్యప్ప
స్వామియే శరణం శరణమయ్యప్ప
స్వామియే శరణం శరణమయ్యప్ప
స్వామియే శరణం శరణమయ్యప్ప
స్వామియే శరణం శరణమయ్యప్ప
స్వామియే శరణం శరణమయ్యప్ప
స్వామియే శరణం శరణమయ్యప్ప
స్వామియే శరణం శరణమయ్యప్ప
స్వామియే శరణం శరణమయ్యప్ప
స్వామియే శరణం శరణమయ్యప్పMale Singer : K. J. Yesudas
Director : Kodi Ramakrishna
Actor : Prakash Raj


Comments

Dear Music Lovers

Please refer affiliate-disclosure .

Enjoy listening music