కన్నులు చెదిరే పాట సాహిత్యం - డబ్ల్యుడబ్ల్యుడబ్ల్యు

Kannulu Chedire Lyrics Kannulu Chedire Song Lyrics Kannulu Chedire 
Kannulu Chedire Song Lyrics From WWW Movie
Lyrics Of Kannulu Chedire Song From WWW Movie
WWW Songs Lyrics WWW Movie Songs Lyrics
WWW Movie Lyrics WWW Lyrics
---------------------
Lyrics in English Script @ Kannulu Chedire Lyrics - WWW Movie Song
---------------------
Find More Here in the Blog:
Songs Sung by Yazin Nizar
Songs Lyrics by Ananta Sriram
Songs Music by Simon K King
---------------------


కన్నులు చెదిరే అందాన్నీ.. వెన్నెల తెరపై చూసానే
కదిలే కాలాన్నే.. నిమిషం నిలిపేసానే
నన్నిక నీలో విడిచానే.. నిన్నలు గాల్లో కలిపానే
ఇపుడే.. ఇంకోలా.. నే మళ్ళీ పుట్టానే
నీ కురులా.. కెరటములోనా
చూపులిలా.. మునిగినవేమో
చిక్కానే చేపై నే తీగలు లేని ఈ వల్లో
నెమ్మదిగా.. నువ్వొదిలే.. నవ్వుల గాలాల్లో

కన్నులు చెదిరే అందాన్నీ.. వెన్నెల తెరపై చూసానే
కదిలే కాలాన్నే.. నిమిషం నిలిపేసానే
నన్నిక నీలో విడిచానే.. నిన్నలు గాల్లో కలిపానే
ఇపుడే.. ఇంకోలా.. నే మళ్ళీ పుట్టానే

ఓ హో.. నువ్వొచ్చి నా ప్రపంచమౌతుంటే..
ప్రపంచమే.. వెనక్కి పొతుందే
నువిచ్చిన కలల్లొ నేనుంటె.. వసంతమే తలొంచుకుంటుందే
అడగాలే గానీ.. జీవితమైనా.. 
ఆ క్షణమే.. నీకై రాసిచ్చేయనా
చిక్కానే చేపై నే తీగలు లేని ఈ వల్లో
నెమ్మదిగా.. నువ్వొదిలే.. నవ్వుల గాలాల్లో

కన్నులు చెదిరే అందాన్నీ.. వెన్నెల తెరపై చూసానే
కదిలే కాలాన్నే.. నిమిషం నిలిపేసానే
నన్నిక నీలో విడిచానే.. నిన్నలు గాల్లో కలిపానే
ఇపుడే.. ఇంకోలా.. నే మళ్ళీ పుట్టానే


ఓ హో.. వయస్సులో.. ఎరక్క నేనున్నా
సొగస్సులో.. ఇరుక్కుపోతున్నా
మనస్సులో.. నిజంగా నీ పేరే
తపస్సులా.. స్మరించుకుంటున్నా
ఎదురై నీ రూపం నించొని ఉంటే
ఎగిరెల్లీ నింగి అంచున ఉంటా
తాకే వీల్లేకున్నా.. నిన్నందుకుంటున్నా.. తలుకా.. తలుకా

కన్నులు చెదిరే అందాన్నీ.. వెన్నెల తెరపై చూసానే
కదిలే కాలాన్నే.. నిమిషం నిలిపేసానే
నన్నిక నీలో విడిచానే.. నిన్నలు గాల్లో కలిపానే
ఇపుడే.. ఇంకోలా.. నే మళ్ళీ పుట్టానే


Movie : WWW
Lyricist : Ananta Sriram
Male Singer : Yazin Nizar
Actor : Adith Arun
Music : Simon K King
Director : K. V. Guhan

Comments

Dear Music Lovers

Please refer affiliate-disclosure .

Enjoy listening music