జాబిల్లి కోసం పాట సాహిత్యం (Male Version) - మంచి మనసులు

Jabilli Kosam (Male Version) Lyrics Jabilli Kosam (Male Version) Song Lyrics Jabilli Kosam (Male Version) 
Jabilli Kosam (Male Version) Song Lyrics From Manchi Manasulu Movie
Lyrics Of Jabilli Kosam (Male Version) Song From Manchi Manasulu Movie
Manchi Manasulu Songs Lyrics Manchi Manasulu Movie Songs Lyrics
Manchi Manasulu Movie Lyrics Manchi Manasulu Lyrics
---------------------
---------------------
Find More Here in the Blog:
Songs Sung by S. P. Balasubrahmanyam
Songs Lyrics by Aacharya Aatreya
Songs Music by Ilaiyaraaja
---------------------


జాబిల్లి కోసం.. ఆకాశమల్లే.. వేచాను నీ రాకకై
జాబిల్లి కోసం.. ఆకాశమల్లే.. వేచాను నీ రాకకై

జాబిల్లి కోసం.. ఆకాశమల్లే.. వేచాను నీ రాకకై
జాబిల్లి కోసం.. ఆకాశమల్లే.. వేచాను నీ రాకకై
నిను కాన లేకా.. మనసూరుకోకా.. పాడాను నేనూ పాటనై
జాబిల్లి కోసం.. ఆకాశమల్లే.. వేచాను నీ రాకకై

నువ్వక్కడ.. నేనిక్కడ
పాటిక్కడ.. పలుకక్కడ
మనసొక్కటి కలిసున్నది ఎనాడైనా
నువ్వక్కడ.. నేనిక్కడ
పాటిక్కడ.. పలుకక్కడ
మనసొక్కటి కలిసున్నది ఎనాడైనా
ఈ పువ్వులనే నీ నవ్వులుగా.. ఈ చుక్కలనే నీ కన్నులుగా
నును నిగ్గుల ఈ మొగ్గలు నీ బుగ్గలుగా
ఊహల్లొ తేలీ వుర్రూతలూగీ.. మేఘాలతోటీ రాగాల లేఖా
నీకంపినానూ.. రావా దేవీ

జాబిల్లి కోసం.. ఆకాశమల్లే.. వేచాను నీ రాకకై
నిను కాన లేకా.. మనసూరుకోకా.. పాడాను నేనూ పాటనై
జాబిల్లి కోసం.. ఆకాశమల్లే.. వేచాను నీ రాకకై


నీ పేరొక జపమైనది నీ ప్రేమొక తపమైనది నీ ధ్యానమె వరమైనది యెన్నళ్ళైనా
నీ పేరొక జపమైనది నీ ప్రేమొక తపమైనది నీ ధ్యానమె వరమైనది యెన్నళ్ళైనా 
వుండీ లేకా వున్నది నీవే
వున్నా కూడా లేనిది నేనే
నా రేపటి అడియాసల రూపం నీవే
దూరాన వున్నా నా తోడు నీవే
నీ దెగ్గరున్నా నీ నీడ నాదే
నాదన్నదంతా నీవే నీవే

జాబిల్లి కోసం.. ఆకాశమల్లే.. వేచాను నీ రాకకై
నిను కాన లేకా.. మనసూరుకోకా.. పాడాను నేనూ పాటనై
జాబిల్లి కోసం.. ఆకాశమల్లే.. వేచాను నీ రాకకై.. వేచాను నీ రాకకై
Lyricist : Aacharya Aatreya
Music : Ilaiyaraaja
Actress : Rajani
Actor : Bhanu Chander
Male Singer : S. P. Balasubrahmanyam
Director : Balu Mahendra

Comments

Post a Comment

Dear Music Lovers

Please refer affiliate-disclosure .

Enjoy listening music