కడలే విడిచి పాట సాహిత్యం - సీతామహాలక్ష్మి

Kadale Vidichi Lyrics Kadale Vidichi Song Lyrics Kadale Vidichi 
Kadale Vidichi Song Lyrics From Seethamahalakshmi Movie
Lyrics Of Kadale Vidichi Song From Seethamahalakshmi Movie
Seethamahalakshmi Songs Lyrics Seethamahalakshmi Movie Songs Lyrics
Seethamahalakshmi Movie Lyrics Seethamahalakshmi Lyrics
---------------------
---------------------
Find More Here in the Blog:
Songs Sung by Deepu
Songs Lyrics by Subham Viswanadh
Songs Music by Kanishka
---------------------


కడలే విడిచి.. అల నడిచే వడిగా
తనతో తానే.. తొలి వొడినే వదిలీ
ఒకడై మిగిలే.. నిశి వొడిలో శిలగా
కలలే కరిగీ.. ముగిసేనా కథగా
అందరికీ వెలుగిచ్చే.. సూరీడే ఈ గ్రహణానా
ఎవ్వరికీ కనబడకా.. సెలవంటు సాగెనా
ఎందరినో నడిపించే.. రాజు అయిన ఈ సమయానా
మిగిలాడే ఒంటరిగా.. యే దారి తోచకా

లే.. కసిగా.. ఇది విధి అని తెలియని.. జగతితొ కలబడి.. 
నీ దిశగా.. కదిలించు ప్రపంచాన్ని
రా.. జడిగా.. నీ అడుగులు పడి పడి.. లేచిన అలలని.. 
ఈ భువిపై.. శతపిడుగుల అలికిడి విడిచిన గగనంలాLyricist : Subham Viswanadh
Music : Kanishka
Male Singer : Deepu
Director : Ram Vikash V

Comments

Dear Music Lovers

Please refer affiliate-disclosure .

Enjoy listening music