ఆగలేకపోతున్నానే పాట సాహిత్యం - ఇష్క్ చిత్రం

Aagalekapotunna Lyrics Aagalekapotunna Song Lyrics Aagalekapotunna 
Aagalekapotunna Song Lyrics From Ishq Movie
Lyrics Of Aagalekapotunna Song From Ishq Movie
Ishq Songs Lyrics Ishq Movie Songs Lyrics
Ishq Movie Lyrics Ishq Lyrics
---------------------
Lyrics in English Script @ Aagalekapotunna Song Lyrics - Ishq
---------------------
Find More Here in the Blog:
Songs Sung by Anurag Kulkarni
Songs Lyrics by Sri Mani
Songs Music by Mahati Swara Sagar
--------------------- 


ఆగలేకపోతున్నానే.. వేగమందుకో చక చకా
ఆపలేక అడుగేసాయే.. పాదాలే టక టకా

ఓ.. ఆగావొ కాలమా?.. ఇక అంతేనమ్మ
ఇంతే నీ వేగమా?.. జాలి చూపించమ్మా
ఓ.. ఆగావొ కాలమా?.. ఇక అంతేనమ్మ
ఇంతే నీ వేగమా?.. జాలి చూపించమ్మా

వేగలేకపోతున్నానే.. ఆలస్యం చేయకిక
సాగదీయకుండ దూరన్నే.. దాటైవే టక టక

ఓ.. ఆగావొ కాలమా?.. ఇక అంతేనమ్మ
ఇంతే నీ వేగమా?.. జాలి చూపించమ్మా
ఓ.. ఆగావొ కాలమా?.. ఇక అంతేనమ్మ
ఇంతే నీ వేగమా?.. జాలి చూపించమ్మా

Actor : Teja Sajja
Actress : Priya Varrier
Male Singer : Anurag Kulkarni
Lyricist : Sri Mani
Director : S S Raju


Comments

Dear Music Lovers

Please refer affiliate-disclosure .

Enjoy listening music