ఆచార్య - లాహే లాహే పాట - సాహిత్యం

Laahe Laahe Telugu Lyrics Laahe Laahe Song Lyrics In Telugu Laahe Laahe 
Laahe Laahe Song Telugu Lyrics From Acharya Movie
Telugu Lyrics Of Laahe Laahe Song From Acharya Movie
Acharya Songs Lyrics In Telugu Acharya Movie Songs Lyrics In Telugu
Acharya Movie Lyrics In Telugu Acharya Lyrics In Telugu
---------------------
Lyrics in English Script @ Acharya - Laahe Laahe Song - Lyrics
---------------------
Find More Here in the Blog:
Songs Sung by Sahiti Chaganti & Harika Narayan
Songs Lyrics by Ramajogayya Sastry
Songs Music by Mani Sharma
---------------------


లాహే.. లాహే లాహేలా హేలాహే
లాహే.. లాహే లాహేలా హేలాహే
లాహే లాహే.. లాహే లాహే.. లాహేలా హేలాహే

కొండలరాజు బంగరుకొండా.. కొండాజాతికి అండాదండా
మద్దేరాతిరి లేచి.. మంగళ గౌరి మల్లెలు కోసిందే
వాటిని మాలలు కడతా.. మంచు కొండల సామిని తలసిందే

లాహే.. లాహే లాహేలా హేలాహే
లాహే.. లాహే లాహేలా హేలాహే
లాహే లాహే.. లాహే లాహే.. లాహేలా హేలాహే

మెల్లో మెలికల నాగులదండా.. వలపుల వేడికి ఎగిరిపడంగా
ఒంటి ఇబూది జల జల రాలిపడంగా.. సాంబడు కదిలిండే
అమ్మా పిలుపుకు సామి.. అత్తరు సెగలై విలవిల నలిగిండే

లాహే.. లాహే లాహేలా హేలాహే
లాహే.. లాహే లాహేలా హేలాహే
లాహే లాహే.. లాహే లాహే.. లాహేలా హేలాహేకొరకొర కొరువులు మండే కళ్ళు..
జడలిరబూసిన సింపిరికురులు..
ఎర్రటి కోపాలెగసిన కుంకంబొట్టు.. వెన్నెల కాసిందే
పెనివిటి రాకను తెలిసి.. సీమాతంగి సిగ్గులు పూసిందే
ఉబలాటంగా ముందటికురికి.. అయ్యవతారం చూసిన కలికి
ఏందా శంఖం శూలం భైరాగేశం.. ఏందని సనిగిందే
ఇంపుగ ఈపూటైనా.. రాలేవా అని సనువుగ కసిరిందే

లాహే.. లాహే లాహేలా హేలాహే
లాహే.. లాహే లాహేలా హేలాహే
లాహే లాహే.. లాహే లాహే.. లాహేలా హేలాహేలోకాలేలే ఎంతోడైనా.. లోకువమడిసే సొంతింట్లోనా
అమ్మోరి గడ్డంపట్టి బతిమాలినవి.. అడ్డాల నామాలు
ఆలుమగల నడుమన అడ్డంరావులె.. ఇట్టాటి నీమాలూ
ఒకటో జామున కలిగిన విరహం.. 
రెండో జాముకి ముదిరిన విరసం.. 
సర్దుకుపోయే సరసం కుదిరేఏళకి.. మూడో జామాయే
ఒద్దిక పెరిగే నాలుగో జాముకి.. గుళ్ళో గంటలు మొదలాయే

లాహే.. లాహే లాహేలా హేలాహే
లాహే.. లాహే లాహేలా హేలాహే
లాహే లాహే.. లాహే లాహే.. లాహేలా హేలాహే
లాహే.. లాహే లాహేలా హేలాహే
లాహే.. లాహే లాహేలా హేలాహే
లాహే లాహే.. లాహే లాహే.. లాహేలా హేలాహే

ప్రతి ఒక రోజిది జరిగే గట్టం.. 
యెడమొకమయ్యి.. ఏకం అవటం
అనాది అలవాటీళ్ళకి..  అలకలలోనే కిలకిలమనుకోటం
స్వయాన చెబుతున్నారు.. అనుబంధాలు కడతేరే పాఠం
Female Singer : Harika Narayan
Female Singer : Sahiti Chaganti
Lyricist : Ramajogayya Sastry
Music : Mani Sharma
Movie : Acharya
Director : Koratala Siva
Actor : Chiranjeevi
Actor : Ram Charan
Actress : Pooja Hegde
Actress : Kajal

Comments

Dear Music Lovers

Please refer affiliate-disclosure .

Enjoy listening music